Gói thầu số 09 thi công  xây dựng Xây dựng khu tái định cư phục vụ việc bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân  đối với dự án Xây dựng Khu đô thị  Bách Lẫm A , Bách Lẫm B.

THÔNG TIN DỰ ÁN

– TÊN DỰ ÁN: Gói thầu số 09 thi công  xây dựng Xây dựng khu tái định cư phục vụ việc  bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân  đối với dự án  Xây dựng Khu đô thị  Bách Lẫm A , Bách Lẫm B.

– HỢP ĐỒNG: 

+ Hợp đồng số: 02/11/2022/HĐKT/BTN/HA-BISICO

– ĐỊA  ĐIỂM DỰ ÁN:  Thành phố Yên Bái

– GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG:  637 triệu

* NĂM HOÀN THÀNH: 11/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *