Xây dựng công nghiệp

Dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1

Dự án Thi công xây dựng tổ máy số 1 thuộc khu vực nhà máy ...