Hạ tầng kỹ thuật

Gói thầu NT-1.8: Xây dựng tuyến cống cấp 3 và thay thế hố ga ngăn mùi bổ sung

Gói thầu NT-1.8: Xây dựng tuyến cống cấp 3 và thay thế hố ga ngăn ...

Dự án Thoát nước Vĩnh Niệm

Dự án Thi công một số hạng mục thuộc gói thầu B – Dự án ...

Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành

Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tất Thành thuộc ...